Disclaimer

Algemeen

Fraya bv, Charlotte & Willem (ondernemingsnummer: 0443 851 115), verleent u hierbij toegang tot www.charlotte-willem.be (hierna: “Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Charlotte & Willem en/of derden zijn aangeleverd. Charlotte & Willem behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van haar website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door Charlotte & Willem.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.
Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Charlotte & Willem.

Alle inhoud van de website, en in het bijzonder alle prijzen op de website, zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende bronbestanden, documenten, logo’s en beeldmerken, teksten, website, foto’s en overige rechten liggen bij Charlotte & Willem en/of haar licentiegevers.